Om oss

2016 - solsken och succé

 

Hunnestads byamarknad anordnas första gång i 2016, här ser ni lite bilder från dagen.

Vem är vi.

 

Hunnestads byamarknad anordnas av Hublix byalag och är helt ideellt.

Vi vill ha en levande byggd och ser detta som ett utmärkt sätt att ha en trevlig dag.

Samtidigt får vi visa upp Hunnestad från sin bästa sida.

 

Hunnestadsbyamarknad.se ägas av HuBlix - Hunnestads och Blixtorps byalag.